Череп людини будова анатомія

Череп людини будова анатомія

Череп (cranium) тільки частиною відноситься до опорно-руховому апарату. Він насамперед служить вмістилищем головного мозку і пов’язаних зостаннім органів почуттів, крім того, він оточує початкову частину травного і дихального трактів, що відкриваються назовні. Згідно цьому череп у всіх хребетних поділяється на дві частини: мозковий череп, neurocranium і вісцеральний череп, cranium viscerale.

У мозковому черепі розрізняють звід, calvaria, і підстава, basis.

До складу мозкового черепа у людини входять: непарні потилична, клиноподібна, лобова і решітчаста кістки і парні скронева ітім’яна кістки.

До складу вісцерального черепа входять парні — верхня щелепа, нижня носова раковина, піднебінна, вилична, носова, слізна кістки і непарні — сошник, нижня щелепа і під’язикова кістки.

озвиток черепа. Череп, як скелет голови, обумовлений в своєму розвитку названими вище органами тваринної і рослинної життя.Мозговий череп розвивається у зв’язку з головним мозком і органами почуттів. У тварин, які не мають головного мозку, немає і мозкового черепа. У хордових (ланцетник), у яких головний мозок знаходиться в зародковому стані, він оточений сполучнотканинною оболонкою(Перетинчастий череп).

З розвитком головного мозку у риб навколо останнього утворюється захисна коробка, яка у хрящових риб (акулових) набуває хрящову тканину (хрящової череп), а у костистих — кісткову (початок утворення кісткового черепа). З виходомтварин з води на сушу (земноводні) відбувається подальша заміна хрящової тканини кістковою, необхідної для захисту, опори та руху в умовах наземного існування. У решти класів хребетних сполучна і хрящова тканини майже повністю витісняютьсякісткової, і формується кістковий череп, що відрізняється більшою міцністю. озвиток окремих кісток черепа також визначається тими ж факторами. Цим пояснюється порівняно простий пристрій кісток склепіння черепа (наприклад, тім’яної) і вельми складну будову кістокпідстави, наприклад скроневої, що бере участь у всіх функціях черепа і є вмістилищем для органів слуху і гравітації.

У наземних тварин число кісток зменшується, але будова їх ускладнюється, бо ряд кісток представляє продукт зрощення ранішесамостійних кісткових утворень.

У ссавців мозковий череп і вісцеральний тісно зростаються між собою. У людини в зв’язку з найбільшим розвитком головного мозку і органів чуття neurocranium досягає значної величини і переважає надвісцеральним черепом.

Вісцеральний череп розвивається з матеріалу парних зябрових дуг, укладених в бічних стінках головного відділу первинної кишки. У нижчих хребетних, що живуть у воді, зяброві дуги залягають метамерно між зябровими щілинами, черезякі вода проходить до зябер, що є органами дихання водного типу. У I і II зябрових дугах виділяють дорсальную і вентральній частині. З дорсальной частини I дуги розвивається (частково) верхня щелепа, а вентральна частина I дуги приймає участь у розвитку нижньоїщелепи. Тому в першій дузі розрізняють processus maxillaris і processus mandibularis.

З виходом тварин з води на сушу поступово розвиваються легені, тобто органи дихання повітряного типу, а зябра втрачають своє значення. У зв’язку з цим зяброві кишені у наземних хребетнихі людини є лише в зародковому періоді, а матеріал зябрових дуг йде на побудову кісток обличчя.

Таким чином, рушійними силами еволюції скелета голови є перехід від водної життя до наземної (земноводні), пристосування до умов життя насуші (інші класи хребетних, особливо ссавці) і найвищий розвиток мозку і його знарядь — органів чуття, а також поява мови (людина). Відображаючи цю лінію еволюції, череп людини в онтогенезі проходить 3 стадії розвитку:

 1. соединительнотканную,
 2. хрящову і
 3. кісткову.

Перехід другій стадії в третю, тобто формування вторинних кісток на грунті хряща, триває протягом усього життя людини. Навіть у дорослої зберігаються залишки хрящової тканини міжкістками у вигляді їх хрящових з’єднань (синхондрози). Звід черепа, службовець тільки для захисту головного мозку, розвивається безпосередньо з перепончатого черепа, минаючи стадію хряща. Перехід сполучної тканини в кісткову тут також відбувається протягом всього життялюдини. Залишки неокостеневших сполучної тканини зберігаються між кістками черепа у вигляді джерелець у новонароджених і швів у дітей та дорослих.

Мозговий череп, який представляє продовження хребетного стовпа, розвивається з склеротомов головнихсомитов, які закладаються в числі 3-4 пар в потиличній області навколо переднього кінця chorda dorsalis. Мезенхіма склеротомов, оточуючи бульбашки головного мозку і розвиваються органи чуття, утворює хрящову капсулу, cranium primordiale (початковий), яка на відміну відхребетного стовпа залишається несегментірованной. Хорда проникає в череп до гіпофіза, hypophysis, внаслідок чого череп ділять по відношенню до хорди на хордальний і прехордальной частини. В прехордальной частини попереду гіпофіза закладається ще пара хрящів, або черепнихперекладин, trabeculae cranii, які перебувають у зв’язку з лежить попереду хрящової носової капсулою, яка демонструє орган нюху. З боків від хорди розташовуються хрящові пластинки parachordalia. Згодом trabeculae cranii зростаються з parachordalia в одну хрящову пластинку, a parachordalia — зхрящовими слуховими капсулами, перетворюватись зачатки органу слуху. Між носової і слуховий капсулами з кожного боку черепа виходить поглиблення для органу зору.

Відображаючи злиття в процесі еволюції в більші утворення, кістки основи черепавиникають з окремих кісткових утворень (раніше колишніх самостійними), які зливаються разом і утворюють змішані кістки. Перетворюються і хрящі зябрових дуг: верхня частина (першої зябрової або щелепної дуги) бере участь у формуванні верхньої щелепи. Навентральному хрящі тієї ж дуги утворюється нижня щелепа, яка приєднується до скроневої кістки за допомогою скронево-нижньощелепного суглоба. Інші частини хрящів зябрової дуги перетворюються в слухові кісточки: молоточок і ковадло.

Верхній відділі другу зябрової дуги (гиоїдной) йде на утворення третьої слуховий кісточки — стремена. Всі три слухові кісточки не мають відношення до кісток обличчя та поміщаються в барабанної порожнини, розвивається з першого зябрового кишені і складовою середнє вухо. Інша частина під’язикової дуги йде на побудову під’язикової кістки (малих рогів і частково тіла) і шилоподібний відростків скроневої кістки разом з lig. stylohyoideum.

Третя зяброва дуга дає інші частини тіла под’язчной кістки і її великі роги. З інших зябрових дуг відбуваються хрящі гортані, не мають відношення до скелету.

Таким чином, у людини кістки черепа за своїм розвитком можуть бути розділені на 3 групи.

 1. Кістки, що утворюють мозкову капсулу:

 • розвиваються на основі сполучної тканини — кістки зводу: тім’яні, лобова, верхня частина луски потиличної кістки, луска і барабанна частина скроневої кістки;
 • розвиваються на основі хряща — кістки підстави: клиноподібна (за винятком медіальної пластинки крилоподібного відростка), нижня частина луски, базилярна і латеральні частини потиличної кістки, кам’яниста частина скроневої кістки.
  1. Кістки, які розвиваються в зв’язку з носовою капсулою:

 • на основі сполучної тканини — слізна, носова, леміш;
 • на основі хряща — решітчаста і нижня носова раковина.
  1. Кістки, які розвиваються з зябрових дуг:
  Читайте также:  Изофра при аллергии

 • нерухомі — верхня щелепа, піднебінна кістка, вилична кістка;
 • рухливі — нижня щелепа, під’язикова кістка і слухові кісточки.

  Кістки, що розвинулися з мозкової капсули, становлять мозковий череп, а кістки інших двох відділів, за винятком гратчастої, утворюють кістки особи. У зв’язку з сильним розвитком мозку склепіння черепа, що підноситься над іншою частиною, у людини дуже опуклий і закруглений. Цим ознакою людський череп різко відрізняється від черепів не тільки нижчих ссавців, але і людиноподібних мавп, наочним доказом чого може служити місткість черепної порожнини. Обсяг її у людини близько 1500 см3 у людиноподібних мавп вона досягає лише 400-500 см3. У викопного мавполюдини (Pithecanthropus) місткість черепа дорівнює близько 900 см3.

  © При використанні даного матеріалу посилання на MedicLab обов’язкове

  Череп человека выполняет функцию сохранности основного органа человеческого тела–мозга, который является центральной нервной системой всего организма. Строение черепной коробки эволюционно обязано быть прочным, но гибким, в отношении передач данных от тела к мозгу.

  Его кости имеют множество переплетений и лабиринтов, удерживающие органы связи с окружающей средой и достаточную прочность, чтобы обеспечивать максимальную протекцию от внешних механических воздействий. На фото с описанием в статье изображены крупные и малые участки черепа и их соотношение друг с другом.

  Анатомия — строение черепа

  Строение черепной коробки состоит из двух основных зон: лицевые кости и мозговой отдел. В лицевых костях расположены органы, связующие человека с миром: зрение, обоняние, дыхание, слух, речь. Конструкция черепа включает 23 кости, 8 из них имеют пару по обеим сторонам головы, 7 – не имеют.

  7 костей из общего числа, относящиеся к органам чувств, обеспечивают прочность черепа без дополнительного утяжеления за счет нестандартной формы и считаются воздухоносными.

  Затылочная кость

  Строение черепа человека (фото с описанием поможет сориентироваться в анатомическом расположении костей) включает одну из самых крупных костей – затылочную. Представляет она из себя плоскую, округлую правильной формы кость, имеющую широкое отверстие для позвоночного столба. Снаружи она выпукла, внутри – вогнута.

  Это непарная кость и включает в себя 4 отдела, окружающие данное отверстие:

  • базилярную часть — впереди от отверстия для позвоночного столба (если смотреть на череп «лицом»);
  • две латеральные части, располагающиеся по сторонам от столба;
  • затылочная чешуя располагается позади от столба.

  Базилярная часть имеет 4 угла и спереди переходит в клиновидный отдел, крепясь к кости с помощью хрящевого нароста. А латеральные части сливаются с височными, также соединяясь хрящевой тканью. Они располагаются вдоль позвоночного столба с обратной стороны, перетекая впереди в базилярную часть, сзади – в затылочную чешую. По мере перехода с края затылка к центру черепа, она утончается.

  Клиновидная кость

  Клиновидная кость спрятана внутри головы и имеет квадратную форму. По сторонам от нее разрастаются отростки кости. Сзади она переходит в затылочную, благодаря хрящевой ткани, которая со временем окостеневает, превращается в единую кость. Спереди от центральной части клиновидного кости существует небольшая выемка, рассчитанная на расположение гипофиза.

  С передней стороны от отверстия для гипофиза, с каждой из его сторон существует еще два крошечных отверстия для проходящих нервов и глазной артерии. С обратной стороны клиновидная кость смотрит на носовую область, которая является скрытой носовой стенкой.

  С обеих сторон от центра находятся дырочки, соединяющие нос с центральной системой. С той же стороны клиновидной кости, обе стороны отростки являются задними стенками глазниц. Эти отростки имею по определенное количество отверстий, которые служат проходами для нервов и сосудов ЦНС. Снизу отростки крепятся к небу.

  Лобная кость

  Вторая самая крупная черепная зона округлой формы, начинается с темени и оканчивается в середине глазниц, захватывая часть набора костей, формирующих нос. Это сплошная кость с обеих сторон, имеющая с внешней стороны надбровные дуги, надпереносье и лобные бугры. Лобная кость включает надвисочные дуги, и промежуток, захватывающую височную долю.

  С внутренней стороны кость усыпана бороздками от прилегающих вен, ее центральную часть рассекает впадина от сагиттального синуса. В зоне надпереносья имеются отверстия, открывающие доступ в лобную пазуху, между ними расположена носовая кость. Лобная доля является сплошной, беспарной, преходящей в теменную, через венечный шов. По бокам она сливается с клиновидной и скуловой костями.

  Решетчатая кость

  Строение черепа человека (на фото с описанием показаны части решетчатой кости) включает еще одну кость, располагающуюся внутри черепного набора костей. Эта небольшая косточка принадлежит к ряду носовых.

  Она включает в свою конструкцию верхушку с наростом, именуемый «петушиный гребень», имеющий по бокам «петушиные крылья» и низ, входящий в состав формирования носа. С разных сторон от «петушиного гребня», вдоль них, располагаются многочисленные отверстия для проходящих в мозг нервов.

  По бокам «петушиных крыльев» размещаются плоские области, образующие части глазных впадин. В этих кусочках также располагаются по 1 сквозному ходу для сосудов. Низ решётчатой кости заполнен множеством каналов, визуально напоминающих лабиринт.

  Сошник

  Еще одна костная непарная пластина лицевого набора костей, формирующая перегородку носа, в паре с решётчатой костью. Она выглядит как трапециевидная плоская удлиненная косточка, которая к верху раздваивается на два лепестка, сливаясь в этом районе с клиновидной костью. Нижняя область соединяется верхнечелюстным отростком и нёбом.

  Сошник состоит из 4 основных сторон:

  • небный;
  • решётчатый;
  • левый;
  • свободный.

  Височная кость

  Череп человека включает в свое строение парную кость, именуемую височной (как указано на фото с описанием). По бокам черепа из височных костей торчит скуловой отросток, являющийся ориентиром при рассмотрении одного из кусочков височной кости.

  Внутри строения выпирает отросток, именуемый «пирамидой». Эта форма визуально похожа на морскую раковину. Ее поверхности включает два сквозных прохода для каменистых нервов.

  На вершине «пирамиды» находится полость слухового канала, выходящего в сонный в нижней костной части, расположенного у подножья скулового отростка. Там же рассекает кость лицевой нерв также выходящий в нижней части височной конструкции.

  С наружной части, под отростком, располагается барабанная часть, относящаяся к ушной зоне и ямочка для крепления нижней челюсти. Внизу височной части проходят бороздки для языкоглоточного и блуждающего нерва. Там же размещается широкий выход для сонной артерии. Кость находится на периферии трех Костей — теменной, клиновидной и затылосной.

  Теменная кость

  Данная часть имеет свою пару и размещается в зоне черепного свода. Через обе ее части проходит сагиттальный шов. С затылочной частью она соединяется ламбдовидным швом, с лобной – венечным. С боковых сторон теменной кости проходят височные кости. Строение теменной кости сплошное, снаружи выпуклая часть, изнутри — и вогнутая.

  Читайте также:  Недостаток белка в организме приводит к развитию заболевания

  Она включает 4 стороны:

  • сагиттальную;
  • затылочную;
  • чешуйчатую;
  • лобную.

  Внутри она осыпана бороздками от мозговых извилин и сосудов. С сагиттальной части, в центре, расположено теменное отверстие. На внешней стороне расположены две височные полосы.

  Нижняя носовая раковина

  Строение черепа человека на фото с описанием можно увидеть в мельчайших деталях. Он включает небольшую кость, участвующую в образовании назальных отростков.

  Форма ее продолговатая, находящаяся в скошенном виде внутри черепа. Своим верхом она касается обратной стороны челюсти и нёба (ее вертикальной части), а низом — верхнего нёба (прямой части).Другой верхний край является частью слезной кости. Под косточкой размещается нижний носовой ход.

  Слезная кость

  Парная кость, находящаяся в черепе, за носом.

  Имеет кубовидную форму, соединяющуюся с соседними костными отделами со всех 6 сторон:

  • с лобным;
  • с решётчатой костью;
  • с верхней челюстью;
  • по бокам дополняет часть глазниц.

  Слезная кость приходится малой частью глаза и пазухи носа. Задняя уплощенная часть кости имеет гребешок, передняя утонченная – борозду от слезного канала. Со стороны глазницы существует ямка для слезного мешка. Она переходит в основной носослезный канал.

  Носовая кость

  Строение черепа человека (на фото с описанием можно ознакомиться с более детальным строением) включает совокупность крупных и мелких костей, выполняющих одну функцию, в данном случае дыхательную. Носовая кость -эта миниатюрная пластина, дополняющая костное формирование носа, наряду со слезной.

  Она вырастает из лобной и переходит в верхнюю челюсть. Кость имеет свою пару и по форме напоминает согнутую прямоугольную пластину. Ее части сходятся посредине благодаря межносовому шву. Верхний кончик слегка вздернут при переходе в лобную зону.

  На поверхности носовой кости с обратной стороны имеется впадина от решётчатого нерва. Нижняя часть соединяется с верхней челюстью хрящами, формирующими нос живого человека.

  Верхняя челюсть

  Парная лицевая кость на носу. Ее шов начинается между двух передних зубов и оканчивается на переносице. Твердое образование имеет отношение к воздухоносным. Благодаря имеющимся в ней носовым пазухам, оно принимает участие в дыхании. Нижняя часть включает верхний ряд зубов и нёбо.

  В составе имеются 4 поверхности:

  • переднюю;
  • подвисочную
  • нозальную;
  • глазничную.

  Под глазницами, с обеих сторон верхнечелюстного отростка располагаются сквозные проходы, пронизываемые тройничными нервами. Образование входит в формирование глазниц, занимая большую ее часть.

  Также она занимает значительный участок твердого неба, где и переходит в клиновидную кость. Между клиновидной и верхнечелюстной костью, в глазницах, имеются глазные расщелины. В подглазничной зоне челюсть под скосом переходит в скуловое образование, в районе переносицы – в лобное.

  Небная кость

  Парная кость, входящая в набор лицевых костей. Состоит она из тонких, хрупких стенок, формируя основной раздел неба, соединяющийся в верхней челюсти. Задняя ее часть включена в состав носовой стенки.

  Кость сформирована в виде пластины с двумя краями, один из которых идет перпендикулярно другому под прямым углом. Перпендикулярная ее часть прилегает к клиновидной кости, горизонтальная – является частью внутреннего неба.

  Скуловая кость

  Парная маленькая кость, участвующая в образовании глазницы, берущая на себя функцию поддержания глаза и распределения давления во время жевания пищи. Скуловая кость является большей частью щеки, за счет дугообразного внешнего выступа.

  Верхний ее отросток переходит в отдел лба, боковой и нижний в верхнюю челюсть. Сзади она встречается со скуловым отростком височного образования.
  Над скуловым бугром расположен сквозной проход, через него протягивается скуловой нерв.

  Кость имеет 3 поверхности:

  • латеральную;
  • височную;
  • глазничную.

  Нижняя челюсть

  Непарная, неправильной структуры кость, включающая подбородок и альвеолярную часть – нижний ряд зубов. Головками нижней челюсти крепится к височной кости. Ее форма имеет 3 части: корпус и 2 ветви. Фронтальная область имеет два сквозных хода по бокам, под клыками, для прохождения сухожилий, отвечающих за работу нижней челюсти.

  Ветвь, на своей вершине, перетекает в две других возвышенности – мыщелковый кончик и венечный, соединенные дугообразной выемкой, вогнутой внутрь ветви. С обратной стороны челюсть имеет бороздки от челюстноподъязычных суставов и проход, ведущий внутрь челюсти.

  Подъязычная кость

  Небольшая сплошная кость, находящаяся под языком, водящая в систему речевого аппарата и работу нижней челюсти. Это независимая часть, не срастающаяся с остальными костями, крепящаяся к тканям за счет суставов и мышц. Располагается она под нижней челюстью в начале гортанного столба, ее передняя часть размещается на одной оси с окончанием коренных зубов.

  Форма ее напоминает подкову. Структура кости состоит из основной пластины, имеющей справа и слева длинные и мелкие рога. С верхними рогами основная часть соединяется хрящевой тканью, малые растут из самого тела кости. Крупные рога крепятся к гортанному хрящу.

  Движения подъязычной кости обусловлены работой языковых мышц, которые заставляют ее менять положение в момент речи и пережевывания пищи.

  Система развития черепа, таким как мы его знаем на данном этапе эволюции, предоставила человеку возможность носить с собой важные элементы, участвующие в коммуникации, сохранении данных, анализе и других процессах, которые вмещаются всего в одну часть тела – голову.

  Человеческий череп имеет уникальное строение в отличие от строения черепа других млекопитающих — только у разумного существа мозговой отдел находится выше лицевого.

  Институт анатомии человека посвятил целый раздел изучению строения черепа, который получил название краниология, широко использующийся в антропологии. На фото с описанием указана эволюция черепа человека до настоящих времен.

  Оформление статьи: Мила Фридан

  Видео про анатомию черепа человека

  Анатомия костей черепа:

  Череп (cranium) только частью относится к опорно-двигательному аппарату. Он прежде всего служит вместилищем головного мозга и связанных с последним органов чувств; кроме того, он окружает начальную часть пищеварительного и дыхательного трактов, открывающихся наружу. Сообразно этому череп у всех позвоночных разделяется на две части: мозговой череп, neurocranium и висцеральный череп, cranium viscerale. В мозговом черепе различают свод, calvaria, и основание, basis.

  В состав мозгового черепа у человека входят: непарные затылочная, клиновидная, лобная и решетчатая кости и парные височная и теменная кости. В состав висцерального черепа входят парные — верхняя челюсть, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, носовая, слезная кости и непарные — сошник, нижняя челюсть и подъязычная кости.

  Развитие черепа. Череп, как скелет головы, обусловлен в своем развитии названными выше органами животной и растительной жизни.

  Мозговой череп развивается в связи с головным мозгом и органами чувств. У животных, не имеющих головного мозга, нет и мозгового черепа. У хордовых (ланцетник), у которых головной мозг находится в зачаточном состоянии, он окружен соединительнотканной оболочкой (перепончатый череп).

  Читайте также:  Шишка на ягодице возле заднего прохода

  С развитием головного мозга у рыб вокруг последнего образуется защитная коробка, которая у хрящевых рыб (акуловых) приобретает хрящевую ткань (хрящевой череп), а у костистых — костную (начало образования костного черепа).

  С выходом животных из воды на сушу (земноводные) происходит дальнейшая замена хрящевой ткани костной, необходимой для защиты, опоры и движения в условиях наземного существования.

  У остальных классов позвоночных соединительная и хрящевая ткани почти полностью вытесняются костной, и формируется костный череп, отличающийся большей прочностью. Развитие отдельных костей черепа также определяется теми же факторами. Этим объясняется сравнительно простое устройство костей свода черепа (например, теменной) и весьма сложное строение костей основания, например височной, участвующей во всех функциях черепа и являющейся вместилищем для органов слуха и гравитации. У наземных животных число костей уменьшается, но строение их усложняется, ибо ряд костей представляет продукт сращения ранее самостоятельных костных образований.

  У млекопитающих мозговой череп и висцеральный тесно срастаются между собой. У человека в связи с наибольшим развитием головного мозга и органов чувств neurocranium достигает значительной величины и преобладает над висцеральным черепом.

  Висцеральный череп развивается из материала парных жаберных дуг, заключенных в боковых стенках головного отдела первичной кишки. У низших позвоночных, живущих в воде, жаберные дуги залегают мета-мерно между жаберными щелями, через которые вода проходит к жабрам, являющимся органами дыхания водного типа.

  В I и II жаберных дугах выделяют дорсальную и вентральную части. Из дорсальной части I дуги развивается (частично) верхняя челюсть, а вентральная часть I дуги принимает участие в развитии нижней челюсти. Поэтому в первой дуге различают processus maxillaris и processus mandibularis.

  С выходом животных из воды на сушу постепенно развиваются легкие, т. е. органы дыхания воздушного типа, а жабры утрачивают свое значение. В связи с этим жаберные карманы у наземных позвоночных и человека имеются только в зародышевом периоде, а материал жаберных дуг идет на построение костей лица. Таким образом, движущими силами эволюции скелета головы являются переход от водной жизни к наземной (земноводные), приспособление к условиям жизни на суше (остальные классы позвоночных, особенно млекопитающие) и наивысшее развитие мозга и его орудий — органов чувств, а также появление речи (человек).

  Отражая эту линию эволюции, череп человека в онтогенезе проходит 3 стадии развития: 1) соединительнотканную, 2) хрящевую и 3) костную. Переход второй стадии в третью, т. е. формирование вторичных костей на почве хряща, длится в течение всей жизни человека. Даже у взрослого сохраняются остатки хрящевой ткани между костями в виде их хрящевых соединений (синхондрозов). Свод черепа, служащий только для защиты головного мозга, развивается непосредственно из перепончатого черепа, минуя стадию хряща. Переход соединительной ткани в костную здесь также совершается в течение всей жизни человека. Остатки неокостеневшей соединительной ткани сохраняются между костями черепа в виде родничков у новорожденных и швов у детей и взрослых.

  Мозговой череп, представляющий продолжение позвоночного столба, развивается из склеротомов головных сомитов, которые закладываются в числе 3 — 4 пар в затылочной области вокруг переднего конца chorda dorsalis.

  Мезенхима склеротомов, окружая пузыри головного мозга и развивающиеся органы чувств, образует хрящевую капсулу, cranium primordiale (первоначальный), которая в отличие от позвоночного столба остается несегментированной. Хорда проникает в череп до гипофиза, hypophysis, вследствие чего череп делят по отношению к хорде на хордальную и прехор-дальную части. В прехордальной части впереди гипофиза закладывается еще пара хрящей, или черепных перекладин, trabeculae cranii, которые находятся в связи с лежащей впереди хрящевой носовой капсулой, облекающей орган обоняния. По бокам от хорды располагаются хрящевые пластинки parachordalia. Впоследствии trabeculae cranii срастаются с parachordalia в одну хрящевую пластинку, a parachordalia — с хрящевыми слуховыми капсулами, облекающими зачатки органа слуха (рис. 25). Между носовой и слуховой капсулами с каждой стороны черепа получается углубление для органа зрения.

  Отражая слияние в процессе эволюции в более крупные образования, кости основания черепа возникают из отдельных костных образований (ранее бывших самостоятельными), которые сливаются вместе и образуют смешанные кости. Об этом будет сказано при описании отдельных костей основания черепа.

  Преобразуются и хрящи жаберных дуг: верхняя часть (первой жаберной или челюстной дуги) участвует в формировании верхней челюсти. На вентральном хряще той же дуги образуется нижняя челюсть, которая причленяет-ся к височной кости посредством височно-нижнечелюстного сустава.

  Остальные части хрящей жаберной дуги превращаются в слуховые косточки: молоточек и наковальню. Верхний отдел второй жаберной дуги (гиоидной) идет на образование третьей слуховой косточки — стремени. Все три слуховые косточки не имеют отношения к костям лица и помещаются в барабанной полости, развивающейся из первого жаберного кармана и составляющей среднее ухо (см. «Орган слуха»). Остальная часть подъязычной дуги идет на построение подъязычной кости (малых рогов и отчасти тела) и шиловидных отростков височной кости вместе с lig. stylohyoideum.

  Третья жаберная дуга дает остальные части тела подъязчной кости и ее большие рога. Из остальных жаберных дуг происходят хрящи гортани, не имеющие отношения к скелету.

  Таким образом, у человека кости черепа по своему развитию могут быть разделены на 3 труппы.

  1. Кости, образующие мозговую капсулу:
  а) развивающиеся на основе соединительной ткани — кости свода: теменные, лобная, верхняя часть чешуи затылочной кости, чешуя и барабанная часть височной кости;
  б) развивающиеся на основе хряща — кости основания: клиновидная (за исключением медиальной пластинки крыловидного отростка), нижняя часть чешуи, базилярная и латеральные части затылочной кости, каменистая часть височной кости.

  2. Кости, развивающиеся в связи с носовой капсулой:
  а) на основе соединительной ткани — слезная, носовая, сошник;
  б) на основе хряща — решетчатая и нижняя носовая раковина.

  3. Кости, развивающиеся из жаберных дуг:
  а) неподвижные — верхняя челюсть, небная кость, скуловая кость;
  б) подвижные — нижняя челюсть, подъязычная кость и слуховые косточки.

  Кости, развившиеся из мозговой капсулы, составляют мозговой череп, а кости других двух отделов, за исключением решетчатой, образуют кости лица.

  В связи с сильным развитием мозга свод черепа, возвышающийся над остальной частью, у человека очень выпуклый и закругленный. Этим признаком человеческий череп резко отличается от черепов не только низших млекопитающих, но и человекообразных обезьян, наглядным доказательством чего может служить вместимость черепной полости. Объем ее у человека около 1500 см3, у человекообразных обезьян она достигает только 400 — 500 см3. У ископаемого обезьяночеловека (Pithecanthropus) вместимость черепа равна около 900 см3.

 • Ссылка на основную публикацию
  Через сколько можно родить после отхождения пробки
  Рождение ребенка – волнующий момент для всех беременных женщин. Этот процесс начинается благодаря физиологическим и гормональным изменениям в женском организме....
  Чему научить ребенка в 6 лет
  И.А. Галкина (к.пс.н.) Возрастной период от 5 до 6 лет называется старшим дошкольным. С пяти лет ребенка необходимо готовить к...
  Череда полезные свойства для кожи
  Череда издавна известна, как лекарственное растение. Ей нашли применение в разных сферах. Часто используют в косметологии. Можно применять её для...
  Через сколько начинает действовать панкреатин
  Состав и форма выпуска Фармакологические свойства Показания Применение Противопоказания Побочные эффекты Особые указания Взаимодействия Передозировка Условия хранения Актуальная информация Диагнозы...
  Adblock detector